Ouderbegeleiding

Een goed contact met de ouders heeft een positieve invloed op het verloop van de behandeling van uw kind.
Afhankelijk van de vraagstelling is de ouderbegeleiding in handen van de
speltherapeut zelf of van een andere collega. In overleg wordt de frequentie, de inhoud en vorm van de begeleiding bepaald.

In de oudergesprekken staat u als ouder centraal. Het gaat hierbij om de moeilijkheden, die u bij de begeleiding van uw kind, als eventueel bij uzelf tegenkomt. Aan de ene kant  zijn de gesprekken gericht op informatie over het verloop van de therapie. Aan de andere kant wordt er samen met de ouders bekeken, hoe zij vanuit hun eigen kwaliteiten nog beter af kunnen stemmen op de behoefte van hun kind en/of ondersteuning nodig hebben.

Uitzonderlijke gebeurtenissen, zoals een feestje of een uitstapje maar ook vervelende gebeurtenissen zoals conflicten, problemen op school of een overlijden, kunnen belangrijk zijn om, vóór het spelen, door te geven aan de speltherapeut. Een kort telefoontje, voorafgaande aan de therapie, is in dit geval erg prettig.

Wanneer ouders zijn gescheiden, wordt er naar gestreefd om beide ouders bij de behandeling te betrekken. Al zijn ouders natuurlijk zelf ook verantwoordelijk om elkaar te informeren. Het is belangrijk dat het kind het gevoel heeft, dat het van beide ouders toestemming heeft om naar therapie te komen en dat het vrij mag praten en spelen over gebeurtenissen, die hem of haar bezighouden. In de meeste gevallen is er, in overleg met ouders of verzorgers, ook sprake van contact met andere betrokkenen zoals leraren of andere hulpverleners.