sijs

Methode SIJS

SIJS onderscheidt zich van reeds bestaande SOVA trainingen

op de volgende punten:

Er wordt gewerkt vanuit drie dimensies (kind-ouder-school), ieder met een eigen hulpvraag.

Het kind werkt gedurende de training vanuit zijn/haar

eigen hulpvraag die wekelijks wordt geëvalueerd

(vraaggestuurd werken).

Binnen de training wordt een “mini-schoolplein”

gecreëerd. Vanuit de spontane spelervaring wordt het

kind bewust (gemaakt) van zijn/haar functioneren en

kan het (spelenderwijs) oefenen met nieuwe

vaardigheden (ervaringsgericht werken).

De nadruk ligt op spel en beweging, hier wordt later

taal aan gekoppeld.