Trainingen

   SIJS… sterker in je schoenen.

  Training sociale vaardigheid en weerbaarheid. Een extra ondersteuning voor kinderen die niet voldoende kunnen profiteren van de reguliere sociaal-emotionele lessen en begeleiding in het (speciaal) basisonderwijs.

   

   

  Het gaat hierbij in het bijzonder om teruggetrokken, angstige en/of overreagerende kinderen alsook zwakke leerlingen, kinderen met AD(H)D, PDD-NOS, Asperger, etc. Er is dan ook nadrukkelijk aandacht voor structuur, visuele ondersteuning en generalisatie van de geleerde vaardigheden. Uitgangspunt is het bieden van positieve leerervaringen in een veilige omgeving. De training vindt plaats op school, onder schooltijd: zo dicht mogelijk bij de leefwereld van het kind!

  De eigen hulpvraag van het kind geeft richting aan het persoonlijk programma van het kind, dat in het totale groepsprogramma wordt geïntegreerd.

  De inhoud van het programma is aangepast aan de ontwikkelings-leeftijd van de kinderen. Gekozen is voor een speelse aanpak: minder nadruk op praten, meer nadruk op bewegen, spelen, “doen”, ervaren, hier taal aan koppelen, herhalen en in andere situaties toepassen. Een vanuit de ervaring het zich eigen maken.    

   

  Bij de training wordt uitgegaan van 11 wekelijkse lessen van elk 45 minuten: een kennismakingsles, een middenperiode en een follow-up na een kortere en langere oefenperiode (3 weken, resp. 3 maanden). Elke les kent een vaste vertrouwde opbouw, waarbij er een telkens een ander thema aan de orde komt, bijvoorbeeld omgaan met spanning.

  De lesthema’s worden stap voor stap opgebouwd: vanuit “ik”, “ik naast jou” naar “ik met jou”

   

  Er wordt met groepen van 6 kinderen gewerkt. Bij de indeling van de groepen wordt rekening gehouden met de emotionele leeftijd en de problematiek van de kinderen. Per schooljaar worden twee trainingsblokken gedraaid: een najaarstraining (na de zomer tot kerst) en een voorjaarstraining (voorjaar tot zomer).

   

  Om de kinderen te stimuleren het nieuwe gedrag blijvend en ook in andere situaties toe te passen en hen hierin te ondersteunen is de samenwerking met ouders en leerkrachten erg belangrijk.

  Voor ouders is er een informatieavond aan het begin van de training. Aan bod komen o.a. te verwachten gedragsveranderingen tijdens de training en ondersteuning thuis door middel van actief luisteren, ik-boodschappen en scheidsrechteren. Ook het belang van het huiswerk en de rol van de ouders komen aan de orde.

 

    Zelf Plannen en Zelf oplossingen bedenken.

  

Dit is een individuele training voor jongeren met of zonder ADHD, die beter willen leren plannen en organiseren. Deze training helpt om schoolwerk beter voor elkaar te krijgen. Aan de hand van een eigen werkboek worden allerlei dingen uitgelegd en samen met de jongere bedacht hoe ze op een handige manier kunnen plannen. Ook leren ze hoe ze zo goed mogelijk kunnen concentreren. Samen met de trainer gaat het kind allerlei manieren proberen en daarbij steeds zelf kiezen welke strategie het ook echt wil gaan gebruiken. Ook ouders worden betrokken en er worden afspraken gemaakt waarbij ze kunnen helpen.  

“Zelf oplossingen bedenken” is ook een individuele training die vaak samen wordt gegeven om te leren hoe het kind de dingen waar het tegenaan loopt op een handige manier kan leren oplossen. In deze training mag de jongere steeds zelf kiezen over welk onderwerp gesproken gaat worden en wordt er samen met de trainer geoefend om eigen doelen te bereiken op de eigen manier.

Zo krijgen kinderen meer grip op hun leven!