Mijn werkwijze

Mijn doelgroep:

Binnen de speltherapie werk ik met een groep kinderen die sterk variƫren in leeftijd. Vanaf 3 jaar tot ver in de puberteit (16/17).

Reden voor aanmelding kan zijn:

- Traumatische ervaringen ( b.v. mishandeling, overlijden dierbare, scheiding, ongeluk, ziekte).

- Emotionele problemen ( b.v. moeite met uiten van gevoelens, negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, zelfbeschadiging).

- Sociale problemen ( b.v. niet samen kunnen spelen, pesten/gepest worden, niet luisteren).

Mijn werkwijze: 

Zodra uw kind wordt aangemeld voor speltherapie heb ik een uitgebreid intakegesprek met u. Ik zie uw kind daarna vier keer in de spelkamer en voor de jongere kinderen geldt soms ook nog een keer in de groep op school. Vervolgens stel ik een behandelplan op en bespreek met uw kind of spel zou kunnen helpen en samen met u de  doelen, de frequentie en de mogelijke tijdsduur van de therapie.

 

Binnen de therapie staat volledige acceptatie van uw kind centraal. Het is mijn taak ervoor te zorgen dat uw kind zich veilig voelt, zodat het zijn/haar problemen vorm kan geven binnen het spel. Door mee te spelen, mee te voelen en door bepaalde interventies in het spel te doen help en nodig ik uw kind uit om zijn/haar belevingen te uiten en te verwerken. Hierbij volg ik vooral de principes van de beeldcommunicatie. Dit is een therapievorm, waarin gecommuniceerd wordt door beelden in spel en creativiteit.

Daarnaast werken we ook aan de sociale weerbaarheid en met principes uit de cognitieve therapie.

Als hulpmiddelen, bij vooral jonge kinderen, worden speelgoed, rollenspel, gezelschapsspellen, zand, water, verf, klei e.d. gebruikt. Spelenderwijs vertelt uw kind waar het mee zit. Ik zal uw kind uitnodigen om binnen het spel zijn/haar eigen kracht en mogelijkheden te gebruiken en vandaaruit tot eigen oplossingen te komen, die hem/haar in het dagelijkse leven verder zullen helpen.

 

Bij de oudere kinderen (ouder dan 12 jaar) communiceer ik vaak op een meer directe manier over de problemen en vragen die zij hebben. Dit betekent ook een belangrijke plaats voor spel en beleving, maar ook ruimte voor meer cognitieve technieken, om expressie en oplossingen te vinden voor hun gevoelens.

 

Elk kind is onderdeel van een gezinssysteem en netwerk. Door met elkaar te kijken naar alle mogelijkheden en kwaliteiten binnen het totale systeem en naar de kracht van uw kind zelf, leren we samen uw kind beter begrijpen en te begeleiden. Zo kan uw kind beter worden gestimuleerd en zich beter ontwikkelen

 

Na elke vijf keer is er sprake van een evaluatie. Wat uw kind mij vertelt in het spel is in vertrouwen. Voor het gesprek met u als ouder bespreek ik eerst met uw kind wat ik met u ga bespreken. Natuurlijk aangepast aan elke leeftijd. In oudergesprekken staat u als ouders centraal. Het gaat hierbij om de moeilijkheden, die u bij de begeleiding van uw kind, als eventueel bij uzelf tegenkomt.

De meeste behandelingen duren tussen de 10-20 sessies, mede afhankelijk van de zwaarte van de problematiek

 

 

Nicole Monas, geregistreerd bij de NVVS,

lidnummer :4796